Рішення НКЦПФР №№ 405, 408, 410 від 05.04.2024р., стосовно обігу цінних паперів окремих інститутів спільного інвестування та товариств.


Повідомляємо про прийняття НКЦПФР рішень № 405, 408, 410 від 05.04.2024р., стосовно обігу цінних паперів окремих окремих інститутів спільного інвестування та товариств:
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18537851
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18537935
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=18537970

Цінні папери вищезазначених окремих інститутів спільного інвестування та товариств відсутні у Біржовому списку.

9 квітня 2024 р.