Головна сторінка > Програмне забезпечення

Програмне забезпечення

Електронна торгова система Біржі (далі - ETС Біржі) - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються Біржею для забезпечення укладання Договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється шляхом електронного документообігу.

Для участі в Біржових торгах або перегляду інформації про торги на Біржі необхідно отримати доступ до ЕТС Біржі у торговому або переглядовому режимах відповідно.

За допомогою ЕТС Біржі та Торгового терміналу BIT eTrade Учасник Біржових торгів отримує авторизований доступ до Ринків, реалізованих на Біржі.

Ринок – окремий сегмент Біржових торгів, який відповідно до Правил Біржі має особливості обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, умов, порядку, строків виконання зобов’язань за Договорами, укладеними на Біржі.Програмні продукти на фондовому ринку

Використання атестованих апаратних носіїв засобів ЕЦП ЦСК Свіч Груп, а також спеціалізованого ПЗ BIT eTrade Terminal, BIT eTrade Payment і BIT eTrade Mail вимагає наявності відповідної апаратно-програмної інфраструктури на стороні клієнта (операційна система Microsoft Windows, порт підключення USB-пристрою). Це обмежує мобільні можливості користувачів, що використовують у повсякденній діяльності популярні пристрої-планшети (iPad, Tablet PC і пр.). Тим не менш, існує можливість використання апаратних носіїв ЕЦП і відповідного ПЗ - шляхом віддаленого доступу з мобільних пристроїв користувачів на стаціонарні комп'ютери (або ноутбуки), на яких виконані необхідні налаштування. З допомогою прикладеної інструкції(Інструкція за подключенням iPad)і участю фахівців у галузі системного адміністрування можливо максимально знизити ризики щодо безпеки організації такого підключення (захист каналу підключення, достатня складність пароля доступу). Таким чином, може бути забезпечений мобільний і постійний доступ до Ваших засобів ЕЦП ЦСК Свіч Груп для виконання необхідних операцій. У разі необхідності, наші ІТ-фахівці готові надати додаткові консультації: (056) 373-97-97


Технічна та інформаційна підтримка учасників біржових торгів

Пропозиції та зауваження надсилайте на адресу: info@fbp.com.ua.

З питань оновлення торгового терміналу BIT eTrade звертайтесь за телефоном: (056) 373-95-94.

З питань оновлення сертифікату відкритого ключа користувача ЦСК звертайтесь за телефоном: (056) 373-95-91