Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000046577 23.06.2015 н/д н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Акція проста бездокументарна іменна 206 700 000,00 (UAH) 206 700 1 000,00 (UAH) Ринок Заявок
Адресний ринок
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
05.07.2017 Бездокументарна Позалістинг н/д RCODFR
Найменування емітента
ПАТ "Розрахунковий центр"
ЄДРПОУ емітента Адреса
35917889 вул. Тропініна, буд.7-Г, м. Київ, 04107
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
(044) 585-42-40 (044) 585-42-40 info@settlement.com.ua www.ausd.com.ua
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дата отримання повідомленняДата подіїПодія
01.04.201926.04.2019Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
30.05.201907.06.2019Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Інформація про емітента
SMIDA http://smida.gov.ua/db/participant/35917889
Stockworld https://www.stockworld.com.ua/ru/profile/company/5432962f5dfc9d6b40004355
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку