BIT eTrade

Взаємодія між Учасником Біржових торгів та Біржею щодо подання Заявок, укладання Договорів та отримання інформації про хід Біржових торгів забезпечується за допомогою Торгового терміналу BIT eTrade

Торговий термінал BIT eTrade дозволяє виконувати наступні функції:

 • виставляти Заявки на Біржу у формі Електронних документів;
 • одержувати інформацію щодо стану Грошового ліміту, Розрахункового грошового ліміту та Ліміту в цінних паперах Учасника Біржових торгів в режимі реального часу (on-line);
 • одержувати інформацію щодо відхилення Заявок, укладених Договорів, частково виконаних Заявок тощо;
 • друкувати примірники Виписок з Реєстру Заявок Біржі та Виписок з Реєстру Договорів Біржі;
 • інформацію щодо Біржових торгів та іншу біржову інформацію;
 • забезпечувати авторизований доступ користувачів та унеможливити несанкціонований доступ;
 • забезпечувати конфіденційність обміну інформацією під час подання Заявок та укладання Договорів;
 • вести бази даних щодо подання Заявок та укладання Договорів;
 • інші функціональні можливості у відповідності з договором(ами), укладеним(и) з Учасником Біржових торгів при Доступі до Біржових торгів

BIT eTrade Future

Взаємодія між Учасником Біржових торгів та Біржею при укладанні Строкових контрактів, укладання Договорів та отримання інформації про хід Біржових торгів забезпечується за допомогою Торгового терміналу BIT eTrade Future

Торговий термінал BIT eTrade Future дозволяє виконувати наступні функції:

 • виставляти Заявки на Строковому ринку у формі Електронних документів;
 • одержувати інформацію щодо стану Грошового ліміту та Розрахункового грошового ліміту Учасника Біржових торгів в реальному режимі часу (on-line);
 • одержувати інформацію щодо відхилення Заявок, укладених Строкових контрактів, частково виконаних Заявок тощо;
 • друкувати примірники Виписок з Реєстру Заявок на Строковому ринку, Виписок з Реєстру Строкових контрактів та інших документів, що надаються Біржею Учасникам Біржових торгів відповідно до п. 9.9 цих Правил;
 • інформацію про хід та результати Біржових торгів на Строковому ринку та іншу біржову інформацію;
 • забезпечувати авторизований доступ користувачів та унеможливити несанкціонований доступ;
 • забезпечувати конфіденційність обміну інформацією під час подання Заявок та укладання Строкових контрактів;
 • вести бази даних щодо подання Заявок та укладання Строкових контрактів;
 • отримувати Маржинальну вимогу;
 • інші функціональні можливості у відповідності з договором допуску до Біржових торгів.

Вимоги до апаратного забезпечення:

 • процесор з тактовою частотою не нижче 1,7 Ггц;
 • ОЗУ - не менш ніж 256Мb;
 • наявність не менш ніж 300 Мb вільного місця на жорсткому диску;
 • наявність вільного порту USB.

Вимоги до системного програмного забезпечення:

 • ліцензійна операційна система Windows XP SP2;

Вимоги до каналу зв’язку:

 • наявність виділеного каналу до мережі Internet зі швидкістю з’єднання не менш ніж 64 Кбіт/сек.

* Для завершення підключення до демо-версії торгівельного сервера необхідно зв'язатися с адміністратором Біржі по телефону: (056) 373-95-94