Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA040482FA06 26.11.2012 н/д н/д 11.01.2016
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний 50 000 000,00 (UAH) 50 000 1 000,00 (UAH) Ринок Заявок
Адресний ринок
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
26.11.2008 Бездокументарна Позалістинг 29.12.2024 IFCIPFT
Найменування емітента
ТОВ "КУА "СІП" (НЗВПІФ "Фінтех" ТОВ
ЄДРПОУ емітента Поштовий індекс Адреса
32547688 н/д н/д
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
н/д н/д н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA http://smida.gov.ua/db/participant/32547688
Stockworld https://www.stockworld.com.ua/ru/profile/company/5673c1d264d497fed90083c7
Веб-сторінка http://kuasip.dn.ua
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку