На Біржі буде проводитися первинне розміщення облігацій Державної Іпотечної Установи, серії : X2, Y2


На ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» буде проводитися первинне розміщення облігацій Державної Іпотечної Установи, серії : X2, Y2

Серія

X2, Y2

Депозитарій

НДУ

Кількість ЦП, шт.

20 000

Номінальна вартість1 ЦП, грн.

100 000,00

Номінальна вартість випуску, грн.

2 000 000 000

Дата початку розміщення

10.12.2012 

Дата закінчення розміщення

09.12.2013 

 

Відсоткова ставка для облігацій ДІУ під державну гарантію серій «X2» та «Y2» на перший відсотковий період встановлюється на рівні 14,3% річних, на другий та кожний наступний відсоткові періоди відсоткова ставка для облігацій ДІУ серії «X2» та на другий та кожний наступний відсоткові періоди відсоткова ставка для облігацій ДІУ серії «Y2» встановлюється наступним чином:

Відсоткова ставка на другий та кожний наступний відсоткові періоди за облігаціями ДІУ серії «X2» встановлюється відповідно оприлюдненого на офіційному сайті Міністерства фінансів України середньозваженого рівня дохідності останнього за номером розміщення результативного аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, із строком погашення протягом четвертого кварталу 2017 року, що відбувся за період починаючи з дати початку попереднього відсоткового періоду та закінчуючи останньою датою попереднього відсоткового періоду, або залишається незмінною, якщо результативних аукціонів протягом зазначеного періоду не було. При цьому встановлена відсоткова ставка не може мати значення вище 14,3% річних.

Проспект емісії облігацій ДІУ

 

29 листопада 2012 р.