06.11.2012 Біржа надала на реєстрацію в НКЦПФР нову редакцію Правил ПАТ «ФБ «Перспектива», в т.ч. Правила Біржі щодо торгівлі на Строковому ринку.


     З метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства України, зокрема до Закону України «Про депозитарну систему України», докладного опису системи управління ризиками на біржі та механізмів їх мінімізації, опису функціональних можливостей та класифікації програмних засобів, що застосовуються учасниками біржових торгів тощо було внесено зміни та викладено у новій редакції Правила ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі - Біржа), в т.ч. Правила Біржі щодо торгівлі на Строковому ринку, які є складовою частиною Правил Біржі та викладені у формі окремого документа.
    
     Понад те, викладені в новій редакції та запроваджуються нові зразкові форми (специфікації) строкових контрактів (опціонів та ф’ючерсів) з метою забезпечення подальшого розширення кола фінансових інструментів, які мають обіг на Біржі, що має позитивно позначитись на ліквідності біржового ринку та збільшити кількість інвесторів, зацікавлених як в отриманні ліквідного біржового фінансового інструмента, так і в мінімізації (хеджуванні) ризиків, притаманних ринкам базового активу.

14 листопада 2012 р.