До уваги членів Біржі! 12.10.12 Біржа проводить оновлення торгового терміналу до версії 5.0.0.27


12.10.12 Біржа проводить планове оновлення торгового терміналу BIT eTrade до версії 5.0.0.27.

Оновлення буде проходити в автоматичному режимі при запуску торгового терміналу.

У новій версії торгового терміналу впроваджені побажання, які були отримані від членів Біржі в результаті проведеного опитування, а саме:

- реалізовано механізм обміну інформацією (у вигляді електронного документу) між адміністратором Біржі та брокерами стосовно статусу укладених на Біржі Договорів щодо цінних паперів (насамперед, щодо ОВДП) та про інші важливі події, що дозволить брокерам оперативніше відслідковувати хід укладання та виконання розрахунків за Договорами в конкретний момент часу;

- доопрацьовано механізм  укладання між брокерами додаткового Договору у вигляді електронного документу з використанням ЕЦП з можливістю його перегляду та друку;

- реалізовано механізм автоматичного заповнення реквізиту заявки щодо номеру рахунку Брокерів, які відкриті в банку, для списання або зарахування коштів внаслідок проведення розрахунків за Договорами, в тому числі щодо ОВДП;

- доопрацьовано інтерфейс портфеля цінних паперів, щодо зручності відображення та подання заявок на продаж.

Ці заходи спрямовані на зниження операційних помилок брокерів при роботі і у торговому терміналі BIT eTrade та зменшення часу на укладання та виконання Договорів в ЕТС Біржі.

З питань оновлення торгового терміналу BIT eTrade можна звернутися до служби підтримки Біржі за телефоном 056 373-95-94, 056 373-95-99.

Біржа дякує банкам та торговцям цінними паперами за активну співпрацю та надані пропозиції для доопрацювання торговельного терміналу BIT eTrade та має на меті запроваджувати подальші технологічні заходи щодо збільшення операційної зручності для участі у біржових торгах на Біржі.

11 жовтня 2012 р.