На Біржі проводиться первинне розміщення облігацій ТОВ "АКСІОМА", серія В.


На Біржі проводиться первинне розміщення облігацій відсоткових іменних

ТОВ "АКСІОМА", серія В, загальною номінальною вартістю 35 млн. грн.

Первинне розміщення відсоткових іменних облігацій буде здійснюватись за номінальною вартістю 10000 грн.


Серія

 

В

код ISIN

UA4000139224

Кількість ЦП, шт.

 3 500

Номінальна вартість1 ЦП, грн.

 10 000,00

Номінальна вартість випуску, грн.

 35 000 000,00

Дата початку розміщення

 07.04.2012

Дата закінчення розміщення

 30.09.2012

 

Проспект емісії ТОВ "Аксіома"

18 травня 2012 р.