Щодо особливостей торгів та розрахунків напередодні трансформації ПАТ «Розрахунковий центр»


Шановні члени біржі!

Відповідно до інформації ПАТ «Розрахунковий центр» щодо його роботи під час трансформації згідно Закону України №738-IX від 19.06.2020 передбачено наступні особливості функціонування ПАТ «Розрахунковий центр» 29-30.06.2021:
- станом на кінець операційного дня 29.06.2021 на поточних/кореспондентських рахунках не повинно бути залишків коштів.
- 30.06.2021 операції за банківськими рахунками, відкритими у ПАТ «Розрахунковий центр», здійснюватися не будуть; їх буде закрито незалежно від наявності залишку коштів на рахунку;
- операції в системі клірингового обліку протягом 30.06.2021 будуть здійснюватися у звичайному режимі в межах залишків коштів на рахунках для здійснення розрахунків, які пов’язані з відповідними кліринговими рахунками/субрахунками.

Отже 30.06.2021 біржові торги на ПрАТ «ФБ «Перспектива» відбуватимуться у звичайному режимі, в межах залишків грошових коштів на рахунках для розрахунків, відкритих у ПАТ «Розрахунковий центр». Таким чином, для укладення договорів та/або виконання зобов’язань за укладеними договорами необхідно не пізніше 29.06.2021 забезпечити достатність коштів на рахунках для розрахунків, відкритих у ПАТ «Розрахунковий центр».

24 червня 2021 р.