НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгів цінними паперами №311 від 18.06.2020 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 311 від 18.06.2020 р. заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення 311

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА".

6 липня 2020 р.