НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгівлі цінними паперами № 499 від 05.09.2019 р. та №500 від 05.09.2019 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 499 від 05.09.2019 р. та №500 від 05.09.2019 р. заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення 499,500

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

16 вересня 2019 р.