НКЦПФР прийняла Рішення щодо заборони торгівлі цінними паперами № 180 від 26.03.2019 р.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла Рішення № 180 від 26.03.2019 року заборонити торгівлю цінними паперами (перелік додається)

Рішення № 180

Цінні папери зазначених емітентів відсутні у біржовому списку ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

5 квітня 2019 р.