З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13441).


29.10.2015 У зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

- Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13441) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

29 жовтня 2015 р.