З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13352).


22.10.2015 У зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

- Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13352) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

22 жовтня 2015 р.