З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА, серія F.


09.10.2015 У зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку виключені наступні цінні папери:

- Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000142749) КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА, серія F (ЄДРПОУ 22883141).

9 жовтня 2015 р.