Результати торгів ФБ "Перспектива" за 07-11 вересня 2015 року


Протягом 07-11.09.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 513 договорів на загальну суму 1,24 млрд грн. (на 32% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 185,40 млрд грн. (на 41,8% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 80%), на другому місці – ПФТС (13%), на третьому – УБ (3%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 88%, акцій – 6%, облігацій підприємств – 23%, інвестиційних сертифікатів – 36%, депозитних сертифікатів – 54%, строкових контрактів – 59%.

Результати торгів на біржі за 07-11.09.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

693,45

55,65%

-23,8%

176 329,57

95,10%

-42,5%

Облігації місцевих позик

-

-

-

13,75

0,01%

-45,7%

Облігації підприємств

72,11

5,79%

-70,0%

2 305,81

1,24%

-43,7%

Акції

0,27

0,02%

+1010,1%

469,62

0,25%

-55,8%

Інвестиційні сертифікати

0,42

0,03%

+16,8%

1 277,22

0,69%

+540,1%

Опціонні сертифікати

14,36

1,15%

-10,2%

317,28

0,17%

+868,9%

Депозитні сертифікати

437,06

35,07%

-30,0%

2 002,76

1,08%

+1012,4%

Строкові контракти

28,43

2,28%

-33,5%

2 692,93

1,45%

-54,8%

Всього

1 246,10

100,00%

-32,0%

185 408,95

100,00%

-41,8%

 - ринок заявок

28,96

2,32%

-60,7%

2 795,36

1,51%

-69,9%

 - адресний ринок

924,97

74,23%

-22,1%

159 116,19

85,82%

-36,3%

 - ринок розміщення

72,00

5,78%

-62,3%

1 743,32

0,94%

+131,9%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,09%

+236,1%

 - ринок РЕПО

191,73

15,39%

-43,5%

18 889,13

10,19%

-63,9%

- відсотковий строковий ринок

14,02

1,13%

-57,5%

2 288,20

1,23%

-61,6%

- валютний строковий ринок

14,41

1,16%

+48,4%

404,74

0,22%

-

Кількість договорів

Державні облігації

44

8,58%

-40,5%

4 115

8,16%

-32,6%

Облігації місцевих позик

-

-

-

108

0,21%

-46,8%

Облігації підприємств

15

2,92%

-76,6%

1 034

2,05%

-41,7%

Акції

13

2,53%

+333,3%

3 771

7,48%

-17,0%

Інвестиційні сертифікати

16

3,12%

+77,8%

2 388

4,74%

+108,7%

Опціонні сертифікати

19

3,70%

-9,5%

451

0,89%

+189,1%

Депозитні сертифікати

9

1,75%

-35,7%

46

0,09%

+1433,3%

Строкові контракти

397

77,39%

-30,0%

38 519

76,38%

-19,3%

Всього

513

100,00%

-31,8%

50 432

100,00%

-18,2%

 - ринок заявок

35

6,82%

-59,8%

7 293

14,46%

-3,2%

 - адресний ринок

57

11,11%

-25,0%

3 769

7,47%

-23,2%

 - ринок розміщення

12

2,34%

+50,0%

40

0,08%

-14,9%

 - ринок аукціону

-

-

-

5

0,01%

-50,0%

 - ринок РЕПО

12

2,34%

-14,3%

806

1,60%

-44,2%

- відсотковий строковий ринок

270

52,63%

-45,0%

33 820

67,06%

-29,1%

- валютний строковий ринок

127

24,76%

+67,1%

4 699

9,32%

-

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (55,65%), депозитними сертифікатами (35,07%), облігаціями підприємств (5,79%), опціонними сертифікатами (1,15%), строковими контрактами (2,28%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зменшився на 24%, облігаціями підприємств на 70%, депозитними сертифікатами - на 30%, строковими контрактами - на 34%, опціонними сертифікатами на 10%.

Станом на 11.09.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 726. Капіталізація акцій в біржовому списку – 189,31 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 11.09.2015 – 107.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 07-11.09.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

Ринок депозитних сертифікатів

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ФК "КУБ"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "ОТП Банк"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПАТ "ПУМБ"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів 07-11.09.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції

Депозитні сертифікати

Облігації (емітент, серія)

UA4000050090

ПАТ "Київенерго"

13083

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (B)

UA4000160907

АТ ЗНКІФ "Апсель"

13010

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (C)

UA4000148217

АТ "ЗНКІФ "Спінакер"

13192

ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (A)

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 3,6 млрд грн. до 2,2 млрд грн., в т.ч. на ФБ «Перспектива» - з 1,82 до 1,25 млрд грн.», - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко.

Поступове зростання частки депозитних сертифікатів НБУ в загальному обсязі біржових торгів вже можна назвати сталою тенденцією. За перші два тижня вересня на ФБ «Перспектива» та ПФТС укладено договорів з депозитними сертифікатами на 1,9 млрд грн, що становить 37% загального обсягу торгів на біржовому ринку. Звісно, активізація цього сегменту невзмозі компенсувати поточне зменшення ліквідності на ринку ОВДП, однак до торгів долучається все більше операторів. Так, на ФБ «Перспектива» доступ до торгів депозитними сертифікатами отримали 19 банків, значна частка з них вже укладають біржові договори.

Також варто відзначити активне проведення розміщення облігацій ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (андеррайтер – АТ «УкрСиббанк»): серії А та В вже розміщені повністю, за серією С станом на кінець тижня розміщено 44% обсягу; загальна сума залучених в ході розміщення коштів протягом 07-11.09.2015 сягнула 72 млн грн.

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року становить 80%, щодо ОВДП – 88%, щодо депозитних сертифікатів НБУ – 54%.

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

15 вересня 2015 р.