З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ПАТ "УПБ".


02.09.2015 з Біржового списку у зв`язку з розірванням договору допуску цінних паперів до біржових торгів виключені наступні цінні папери:

- Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000121990) Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк" (ЄДРПОУ 19019775).

2 вересня 2015 р.