Результати торгів ФБ "Перспектива" за 20-24 липня 2015 року.


Протягом 20-24.07.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 949 договорів на загальну суму 2 979,84 млрд грн. (на 12,80% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 167,68 млрд грн. (на 8,90% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 84%), на другому місці – ПФТС (12%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 88%, акцій – 10%, облігацій підприємств – 33%, інвестиційних сертифікатів – 75%, строкових контрактів – 61%.

Результати торгів на біржі за 20-24.07.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

2 660,69

89,29%

+9,70%

161 193,48

96,13%

-7,90%

Облігації місцевих позик

0,49

0,02%

-

13,25

0,01%

-35,80%

Облігації підприємств

180,79

6,07%

+58,50%

1 924,21

1,15%

-27,80%

Акції

0,65

0,02%

-78,80%

442,8

0,26%

-55,60%

Інвестиційні сертифікати

1,55

0,05%

-62,30%

1 270,90

0,76%

+635,50%

Опціонні сертифікати

21,51

0,72%

+84,70%

201,74

0,12%

+798,30%

Депозитні сертифікати

50,82

1,71%

-

231,94

0,14%

+363,80%

Строкові контракти

63,34

2,13%

-24,30%

2 399,96

1,43%

-53,00%

Всього

2 979,84

100,00%

+12,80%

167 678,26

100,00%

-8,90%

 - ринок заявок

59,54

2,00%

-15,00%

2 494,86

1,49%

-71,80%

 - адресний ринок

2 565,75

86,10%

+12,90%

143 553,54

85,61%

+11,60%

 - ринок розміщення

170,00

5,71%

+70,00%

1 429,34

0,85%

124,40%

 - ринок аукціону

0,00

0,00%

0,00%

172,03

0,10%

2 730,10%

 - ринок РЕПО

121,21

4,07%

+3,70%

17 628,54

10,51%

-56,80%

- відсотковий строковий ринок

49,31

1,65%

-25,90%

2 090,02

1,25%

-59,10%

- валютний строковий ринок

14,03

0,47%

-18,20%

309,94

0,18%

 

Кількість договорів

Державні облігації

44

4,64%

+46,70%

3 735

8,23%

-15,90%

Облігації місцевих позик

12

1,26%

-

96

0,21%

-34,20%

Облігації підприємств

59

6,22%

+78,80%

831

1,83%

-44,50%

Акції

21

2,21%

-27,60%

3 572

7,87%

-3,50%

Інвестиційні сертифікати

66

6,95%

+1 000,00%

2 208

4,87%

+130,70%

Опціонні сертифікати

24

2,53%

+71,40%

347

0,76%

+209,80%

Депозитні сертифікати

1

0,11%

-

7

0,02%

+600,00%

Строкові контракти

722

76,08%

-39,50%

34 569

76,20%

+12,10%

Всього

949

100,00%

-27,30%

45 365

100,00%

+8,80%

 - ринок заявок

157

16,54%

+134,30%

6 681

14,73%

+7,60%

 - адресний ринок

65

6,85%

+58,50%

3 340

7,36%

-5,20%

 - ринок розміщення

1

0,11%

-50,00%

18

0,04%

-56,10%

 - ринок аукціону

0

0,00%

0,00%

5

0,01%

-28,60%

 - ринок РЕПО

4

0,42%

+100,00%

752

1,66%

-31,10%

- відсотковий строковий ринок

613

64,59%

-40,40%

30 616

67,49%

-0,70%

- валютний строковий ринок

109

11,49%

-33,50%

3 953

8,71%

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (89,29%), облігаціями підприємств (6,07%), строковими контрактами (2,13%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 9,7%, опціонними сертифікатами – на 84,7%, облігаціями підприємств – на 58, 5%.

Однак обсяг торгів акціями зменшився на -78,8% та строковими контрактами - на -24,3%.

Станом на 24.07.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 642. Капіталізація акцій в біржовому списку – 184,03 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 24.07.2015 – 111.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 20-24.07.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АБ "УКРГАЗБАНК"

ТОВ "І-НВЕСТ"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 20-24.06.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000190326

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВ КОМПАНІЯ ТОВ

UA4000050090

ПАТ "Трест "ЛШП"

ПАТ "Альфа-Банк"

UA4000186159

ПАТ "УКРНАФТА"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

«Минулого тижня обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 3,8 до 3,5 млрд грн. Натомість на ФБ «Перспектива» обсяг торгів збільшився - з 2,6 до 2,9 млрд грн.», - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко.

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року залишається на рівні 84%.

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

28 липня 2015 р.