Результати торгів ФБ "Перспектива" за 13 - 17 липня 2015 року


Протягом 13-17.07.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 1 305 договорів на загальну суму 2,642 млрд грн. (на 39,1% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 164,69 млрд грн. (на 7% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 84%), на другому місці – ПФТС (12%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 88%, акцій – 10%, облігацій підприємств – 30%, інвестиційних сертифікатів – 75%, строкових контрактів – 61%.

Результати торгів на біржі за 13-17.07.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

2 425,91

91,80%

-49,60%

158 532,79

96,26%

-5,70%

Облігації місцевих позик

-

-

-

12,77

0,01%

-38,10%

Облігації підприємств

114,08

4,32%

+7 313,90%

1 743,41

1,06%

-34,50%

Акції

3,05

0,12%

+82,90%

442,15

0,27%

-55,40%

Інвестиційні сертифікати

4,12

0,16%

-36,90%

1 269,34

0,77%

+701,40%

Опціонні сертифікати

11,65

0,44%

+56,70%

180,22

0,11%

+724,20%

Депозитні сертифікати

-

-

-

181,11

0,11%

+100,00%

Строкові контракти

83,69

3,17%

+3,90%

2 336,62

1,42%

-54,20%

Всього

2 642,50

100,00%

39,10%

164 698,42

100,00%

-7,00%

 - ринок заявок

70,05

2,65%

+4,80%

2 435,32

1,48%

-72,40%

 - адресний ринок

2 271,93

85,98%

+34,80%

140 987,79

85,60%

+14,80%

 - ринок розміщення

100,00

3,78%

+100,00%

1 259,34

0,76%

+98,00%

 - ринок аукціону

-

-

-

172,03

0,10%

+2 730,10%

 - ринок РЕПО

116,83

4,42%

+74,50%

17 507,33

10,63%

-56,00%

- відсотковий строковий ринок

66,54

2,52%

+9,00%

2 040,71

1,24%

-60,00%

- валютний строковий ринок

17,16

0,65%

-11,90%

295,91

0,18%

+100,00%

Кількість договорів

Державні облігації

30

2,30%

-53,80%

3 691

8,31%

-14,00%

Облігації місцевих позик

0

0

0

84

0,19%

-42,50%

Облігації підприємств

33

2,53%

+106,30%

772

1,74%

-47,00%

Акції

29

2,22%

+11,50%

3 551

7,99%

-1,40%

Інвестиційні сертифікати

6

0,46%

0

2 142

4,82%

+148,80%

Опціонні сертифікати

14

1,07%

+40,00%

323

0,73%

+201,90%

Депозитні сертифікати

0

0

-100,00%

6

0,01%

+100,00%

Строкові контракти

1 193

91,42%

+17,90%

33 847

76,20%

+9,80%

Всього

1 305

100,00%

14,40%

44 416

100,00%

+7,50%

 - ринок заявок

67

5,13%

+34,00%

6 524

14,69%

+9,20%

 - адресний ринок

41

3,14%

-43,10%

3 275

7,37%

-3,90%

 - ринок розміщення

2

0,15%

+100,00%

17

0,04%

-56,40%

 - ринок аукціону

0

0

-100,00%

5

0,01%

-28,60%

 - ринок РЕПО

2

0,15%

-50,00%

748

1,68%

-29,20%

- відсотковий строковий ринок

1 029

78,85%

+24,30%

30 003

67,55%

-2,70%

- валютний строковий ринок

164

12,57%

-10,90%

3 844

8,65%

+100,00%

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (91,80%), облігаціями підприємств (4,32%), строковими контрактами (3,17%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 49,6%, акціями - на 82,9%, опціонними сертифікатами – на 56,7%, строковими контрактами - на 3,17%, облігаціями підпиємств - у 74 рази.

Станом на 17.07.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 654. Капіталізація акцій в біржовому списку – 186,93  млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 17.07.2015 – 111.

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 13-17.07.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "ОЩАДБАНК"

ТОВ "І-НВЕСТ"

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ

ПАТ «ПУМБ»

ТОВ "ТРЕЙД-ФІНАНС"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІК «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ПУАТ "ФІДОБАНК"

ПАТ "КБ «ГЛОБУС"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 13-17.06.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000190441

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"(V5, W5)

UA4000186159

ПАТ "Актив Трейд"

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

UA4000171409

ПАТ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"

ТОВ "СК-АГРО" (В)

«Минулого тижня  обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зріс порівняно з попереднім тижнем з 2,7 до 3,8 млрд грн., в т.ч. на ФБ «Перспектива» - з 1,9 до 2,6 млрд грн.», - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко.

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку року залишається на рівні 84%.

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

20 липня 2015 р.