Результати торгів ФБ "Перспектива" за 06 -10 липня 2015 року


Протягом 06-10.07.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 1141 договір на загальну суму 1,90 млрд грн. (на 66,4% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 162,06 млрд грн. (на 6,2% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 84%), на другому місці – ПФТС (12%), на третьому – УБ (2%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП – 88%, акцій – 11%, облігацій підприємств – 29%, інвестиційних сертифікатів – 75%, строкових контрактів – 61%.

Результати торгів на біржі за 06-10.07.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

1 621,37

85,33%

-71,0%

156 106,88

96,33%

-4,7%

Облігації місцевих позик

-

-

-

12,77

0,01%

-38,0%

Облігації підприємств

1,54

0,08%

+213,5%

1 629,34

1,01%

-38,3%

Акції

1,67

0,09%

+207,7%

439,1

0,27%

-55,2%

Інвестиційні сертифікати

6,53

0,34%

+464,4%

1 265,23

0,78%

+864,8%

Опціонні сертифікати

7,43

0,39%

+5,7%

168,58

0,10%

+762,4%

Депозитні сертифікати

181,11

9,53%

+100,0%

181,11

0,11%

+100,0%

Строкові контракти

80,54

4,24%

+12,6%

2 252,92

1,39%

-55,9%

Всього

1 900,20

100,00%

-66,4%

162 055,92

100,00%

-6,2%

 - ринок заявок

66,81

3,52%

+2950,0%

2 365,27

1,46%

-73,1%

 - адресний ринок

1 685,88

88,72%

-69,5%

138 715,86

85,60%

15,2%

 - ринок розміщення

-

-

-

1 159,34

0,72%

+82,3%

 - ринок аукціону

0,02

0,00%

+100,0%

172,03

0,11%

+2730,1%

 - ринок РЕПО

66,94

3,52%

+12,3%

17 390,50

10,73%

-54,0%

- відсотковий строковий ринок

61,07

3,21%

+4,9%

1 974,17

1,22%

-61,3%

- валютний строковий ринок

19,47

1,02%

+46,7%

278,75

0,17%

+100,0%

Кількість договорів

Державні облігації

65

5,70%

-1,5%

3 661

8,49%

-11,7%

Облігації місцевих позик

-

-

-

84

0,19%

-41,3%

Облігації підприємств

16

1,40%

-5,9%

739

1,71%

-47,3%

Акції

26

2,28%

-44,7%

3 522

8,17%

-0,3%

Інвестиційні сертифікати

6

0,53%

-60,0%

2 136

4,95%

+157,7%

Опціонні сертифікати

10

0,88%

+25,0%

309

0,72%

+209,0%

Депозитні сертифікати

6

0,53%

+100,0%

6

0,01%

+100,0%

Строкові контракти

1 012

88,69%

+15,3%

32 654

75,74%

+5,9%

Всього

1 141

100,00%

+10,7%

43 111

100,00%

+5,1%

 - ринок заявок

50

4,38%

-36,7%

6 457

14,98%

+11,0%

 - адресний ринок

72

6,31%

+5,9%

3 234

7,50%

-2,2%

 - ринок розміщення

-

-

-

15

0,03%

-61,5%

 - ринок аукціону

3

0,26%

+100,0%

5

0,01%

-28,6%

 - ринок РЕПО

4

0,35%

-33,3%

746

1,73%

-25,4%

- відсотковий строковий ринок

828

72,57%

+13,6%

28 974

67,21%

-6,0%

- валютний строковий ринок

184

16,13%

+23,5%

3 680

8,54%

+100,0%

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (85,33%), депозитними сертифікатами (9,53%), строковими контрактами (4,24%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП скоротився на 71%, натомість обсяги торгів строковими контрактами зросли на 12,6%, опціонними сертифікатами – на 5,7%, акціями та облігаціями підприємств - у 3 рази.

Станом на 10.07.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 685. Капіталізація акцій в біржовому списку – 185,96 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 10.07.2015 – 112.

З початку липня членство на Біржі отримано ПАТ Банк "Контракт" та СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ".

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 06-10.07.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "ОЩАДБАНК"

ТОВ "І-НВЕСТ"

АБ "УКРГАЗБАНК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ПАТ "Діамантбанк"

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

ПАТ "Діамантбанк"

ТОВ "БРОК НЕОН"

ТОВ "КОНКОРД КЕПІТАЛ"

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 06-10.06.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000190383

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000160907

ПАТ "СІНТРОН"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

UA4000083059

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ" (A)

 «Минулого тижня  обсяг торгів на біржовому фондовому ринку України зменшився порівняно з попереднім тижнем з 6,0 до 2,7 млрд грн., в т.ч. на ФБ «Перспектива» - з 5,7 до 1,9 млрд грн.», - повідомив голова Біржової Ради ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко.

Частка ФБ «Перспектива» у сукупних обсягах торгів фінансовими інструментами на фондових біржах України з початку липня становить 80%, з початку року - 84%.

 Поряд із певними скороченням торговельної активності на ринку ОВДП, вперше після річної перерви укладалися договори із депозитними сертифікатами НБУ. Всього за тиждень було укладено 6 договорів на 181,11 млн грн. Для порівняння: на ПФТС з початку липня було укладено 2 договори на 2,02 млн грн. Тобто, наразі частка ФБ «Перспектива» в цьому сегменті становить 99%.

 7 липня 2015 року НБУ погодив впровадження в обіг на ФБ «Перспектива» ф’ючерсів на курс EUR/USD та на ціни (фіксинг) дорогоцінних (банківських) металів (золота, срібла, платини, палладію). Найближчим часом (орієнтовно наприкінці липня) очікується реєстрація зазначених специфікацій в НКЦПФР (разом з базовими правилами біржі «Перспектива»).

  

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

13 липня 2015 р.