Дії ФБ «Перспектива» на валютному строковому ринку 10.07.2015


Відповідно до вимог Правил Біржі щодо торгівлі на строковому ринку до Біржового списку були включені наступні строкові контракти зразкової форми (специфікації) на курс гривні до долару США (USD/UAH) та зразкової форми (специфікації) на курс гривні до ЄВРО (EUR/UAH), зареєстрованих  НКЦПФР рішенням № 5 від 13.01.2015 (з розрахунками через ПАТ ФК «Сучасні Кредитні Технології»):

- PSE/USD1-s5/15/12

- PSE/USD2-s5/15/12

- PSE/EUR1-s5/15/12

         - PSE/EUR2-s5/15/12

10 липня 2015 р.