Результати торгів ФБ "Перспектива" за 02-06 лютого 2015 року


Протягом 02-06.02.2015 на ФБ «Перспектива» укладено 1 647 договорів на загальну суму 13,24 млрд грн. (на 51% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 36,77 млрд грн. (на 0,4% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 90%), на другому місці - ПФТС (7%), на третьому - УБ (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2015 року становить: щодо ОВДП - 93%, акцій - 4%, облігацій підприємств - 11%, інвестиційних сертифікатів - 91%, строкових контрактів - 78%.

 

Результати торгів на біржі за 02-06.02.2015 в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Тиждень

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього тижня, %

З початку року

Частка у загальному обсязі, %

Зміна до попереднього року, %

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

13 141,79

99,22%

+52,5%

35 723,38

97,15%

+5,7%

Облігації місцевих позик

-

-

-

3,33

0,01%

+153,4%

Облігації підприємств

0,14

0,00%

-94,2%

56,31

0,15%

-95,8%

Акції

0,07

0,00%

-98,7%

30,74

0,08%

-94,3%

Інвестиційні сертифікати

0,25

0,00%

-99,2%

385,14

1,05%

+1123,0%

Опціонні сертифікати

8,63

0,07%

+93,5%

28,54

0,08%

+660,4%

Строкові контракти

93,65

0,71%

-16,5%

544,92

1,48%

-55,2%

Всього

13 244,53

100,00%

+51,0%

36 772,36

100,00%

-0,4%

 - ринок заявок

0,32

0,00%

-99,2%

406,43

1,11%

-91,6%

 - адресний ринок

11 560,39

87,28%

+49,7%

31 693,88

86,19%

+19,8%

 - ринок розміщення

-

-

-

0,15

0,00%

-99,9%

 - ринок РЕПО

1 590,18

12,01%

+76,3%

4 126,98

11,22%

-2,3%

- відсотковий строковий ринок

87,46

0,66%

-15,0%

518,94

1,41%

-57,3%

- валютний строковий ринок

6,19

0,05%

-32,8%

25,97

0,07%

-

Кількість договорів

Державні облігації

230

13,96%

-9,1%

933

8,46%

+25,9%

Облігації місцевих позик

-

-

-

12

0,11%

-14,3%

Облігації підприємств

2

0,12%

-96,0%

115

1,04%

-67,8%

Акції

30

1,82%

-75,2%

266

2,41%

-55,4%

Інвестиційні сертифікати

1

0,06%

-99,0%

138

1,25%

-2,1%

Опціонні сертифікати

15

0,91%

+7,1%

63

0,57%

+231,6%

Строкові контракти

1 369

83,12%

-6,7%

9 502

86,15%

+55,5%

Всього

1 647

100,00%

-17,9%

11 029

100,00%

+38,1%

 - ринок заявок

31

1,88%

-89,3%

540

4,90%

-49,4%

 - адресний ринок

185

11,23%

-10,6%

815

7,39%

+13,0%

 - ринок розміщення

-

-

-

2

0,02%

-60,0%

 - ринок РЕПО

62

3,76%

+47,6%

170

1,54%

+112,5%

- відсотковий строковий ринок

1 193

72,43%

-4,6%

8 991

81,52%

+47,1%

- валютний строковий ринок

176

10,69%

-18,5%

511

4,63%

-

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (99,22%), опціонними сертифікатами (0,07%), строковими контрактами (0,71%).

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився на 53%, опціонними сертифікатами - на 93%, натомість обсяг торгів строковими контрактами скоротився на 17%.

 

Станом на 06.00.2015 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 669. Капіталізація акцій в біржовому списку - 175,64 млрд грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 06.02.2015 - 123.

 

Члени ФБ «Перспектива» ? лідери в розрізі видів ринків за 26.01-06.02.2015:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

АТ "Укрексімбанк"

ТОВ "АЛОР УКРАЇНА"

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ"

ТОВ "ФК "ОЛІМП"

 

Фінансові інструменти ? лідери за обсягами укладених договорів за 26.01-06.02.2015:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000188973

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (А)

UA4000188940

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ТОВ "Актив Буд-Інвест" (В)

UA4000188981

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (І)

UA4000155485

ПАТ АБ "Укргазбанк"

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

UA4000160642

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (С)

 

«Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів на ФБ «Перспектива» зріс з 8,8 до 13,2 млрд грн. А на українському біржовому фондовому ринку загалом - з 9,7 до 14,2 млрд грн., - повідомив голова Біржової ФБ «Перспектива» Едуард Мілюшко. - Протягом останніх тижнів було компенсоване певне відставання обсягу торгів на ФБ «Перспектива» від показників попереднього року. З початку року обсяг торгів на біржі сягнув 36,8 млрд грн., що знаходиться на рівні параметрів аналогічного періоду минулого року. Через скорочення обсягу торгів на інших українських біржах частка ФБ «Перспектива» у загальному обороті українського біржового фондового ринку становить 90%».

Минулого тижня відбулося припинення торгів валютними ф’ючерсними контрактами із погашенням у лютому – через ситуацію цінової нестабільності, істотні зміни у валютній політиці, що суттєво вплинули на бенчмарк та ринок базового активу. Також було переглянуто умови обігу контрактів з тривалішим строком виконання (зокрема, підвищено ставки початкової маржі, переглянуто ціни відкриття). Вбачається, що ці заходи були цілком відповідні ринковій ситуації та правилам біржі. Дії біржі із призупинення торгів були спрямовані на зниження ризиків та контроль адекватного ціноутворення, та, до речі, були із розумінням сприйняті учасниками торгів.

 

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

10 лютого 2015 р.