З Біржового списку виключені облігації іменні відсоткові ЗАТ "ДМЗ"


30.05.2011 з Біржового списку згідно з Рішенням ДКЦПФР від 20.05.2011 № 562, листом ПрАТ «ВДЦП» від 30.05.2011 № 3836 та відповідно п. 6.1 розділу 6 Положення про допуск до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів ПАТ «ФБ «Перспектива», через зупинення ДКЦПФР обігу та укладання договорів за цінними паперами емітента були виключені облігації іменні відсоткові  ЗАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ 30939178, ISIN UA4000067417), які знаходилися у Біржовому списку за категорією позалістингових цінних паперів.

30 травня 2011 р.