З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ТОВ "КУА "ПРЕМ'ЄР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".


17.10.2014 з Біржового списку у зв`язку з розірванням договору допуску цінних паперів до біржових торгів виключені наступні цінні папери:

- Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний (ISIN UA4000048151) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПРЕМ'ЄР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 36017841).

17 жовтня 2014 р.