З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (12157).


03.10.2014 У зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку виключені наступні цінні папери:

- Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 12157) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

3 жовтня 2014 р.