До біржового списку включені - Депозитні сертифікати НБУ (12056, 12057)


15.08.2014 До Біржових торгів допущені та включені до Біржового списку наступні цінні папери:

•Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (12056) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);

•Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (12057) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

15 серпня 2014 р.