Міжнародна фінансова корпорація та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» презентували спільний проект щодо розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні


31 січня 2011 року відбулася презентація та перше засідання робочої групи з реалізації спільного проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Проект спрямований на сприяння розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні через створення механізмів (інструментарію та платформи) їх сек`юритизації.

Представники сторін презентували зміст основних положень проекту, цілі та основні етапи його реалізації. Були анонсовані нормотворчі ініціативи щодо врегулювання взаємовідносин суб’єктів ринку в процесі сек`юритизації «стресових активів» та пропозиції щодо залучення фінансових інструментів фондового ринку для вирішення проблем, з якими стикаються власники таких активів в Україні.

"Ми заявляємо про початок партнерства з біржею "Перспектива" по створенню інструментарію на ринку стресових активів, що дозволить зробити це ринок більше ефективним і прозорим", - заявила керівник діяльності IFC в Україні Олена Волошина. За її словами, це стимулює оздоровлення банківського сектора і, таким чином, відновить кредитування економіки країни.

У свою чергу, директор фондової біржі "Перспектива" Станіслав Шишков підкреслив, що продаж стресових активів через фондову біржу є найбільш ефективним способом активізації банківської ліквідності.

Як пояснив радник IFC Євгеній Прокопенко, передбачається створення спеціалізованих інвестиційних фондів під управлінням незалежної професійної КУА. При цьому він відзначив, що інвесторами фонду зможуть стати тільки кваліфіковані учасники ринку, які ввійдуть у набсовет фонду. Він також підкреслив необхідність актуального й прозорого розкриття інформації таким фондом.

За словами С.Шишкова, IFC і біржа мають загальну позицію відносно необхідності перегляду лістингових вимог. Він пояснив, що лістингові стандарти, що спираються винятково на фінансові показники компанії, обмежують напрямку інвестування та гальмують розвиток ринку. На думку С.Шишкова, перегляд підходу до лістингових стандартів вирішить проблеми обмеженого спектра фінансових інструментів і низкою ліквідності. Крім того, додав С.Шишков, підписана угода передбачає інтернаціоналізацію ринку, а саме - спрощення виходу іноземних паперів на українські біржі, а також організації крос-лістингу українських інструментів на закордонних площадках. На думку директора біржі, це буде сприяти запобіганню відтоку українських емітентів на іноземні ринки.

Радник IFC Євгеній Прокопенко додав, що в цей час проводиться відбір потенційного партнера для організації кросу-лістингу. Він також підкреслив, що створення дружелюбного інтерфейсу для входження в Україну іноземних інвесторів збігається з одним з етапів проведення пенсійної реформи.

Як підсумував С.Шишков, IFC і біржа націлені протягом 2011-2012 років впровадити механізми й інструментарії активізації ліквідності. Для цього будуть розроблятися рекомендації з удосконалення існуючих і прийняття нових нормативних актів, які будуть установлювати прозорі правила й стандарти для учасників вторинного ринку стресових активів. Він додав, що в перспективі угода передбачає вдосконалення стандартів оцінки проблемних активів, розкриття інформації фондами, впровадження обороту цінних паперів, емітованих у процесі сек`юритизації стресових активів, спрощення вимог до лістингу таких цінних паперів на фондових біржах, а також бухгалтерському обліку продажів стресових активів.

За словами С.Шишкова, буде створена робоча група для визначення критеріїв вибору стресових активів і банків. Як уточнив Е.Прокопенко, протягом найближчих шість місяців будуть створені перші пілотні інструменти на основі непрофільних активів у нерухомості, у перспективі - сек`юритизація кредитів, прав вимоги. "Зараз ми працюємо над створенням інвестиційного фонду по нерухомості. Другий фонд, який ми хочемо запустити, - це фонд проблемних кредитів, донорами виступлять українські банки", - повідомив представник IFC.

Є.Прокопенко відзначив, що за офіційною оцінцою НБУ, стресові активи (проблемні кредити банків) становлять близько 90 млрд грн. Разом з тим, згідно попереднім даним дослідження, що проводить IFC, сума цих активів буде, як мінімум, подвоєна (без непрофільних активів). Є.Прокопенко ваажає, що до 20% стресових активів може виявитися на фондовому ринку.

У свою чергу, член ДКЦПФР Олексій Петрашко відзначив, що ініціативи IFC перетинаються із проектом програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 рр., що перебуває на затвердженні в парламенті. За його словами, програма передбачає законодавче забезпечення сек`юритизації фінансових активів, інтернаціоналізацію ринку, а також зміну підходу до лістингових вимог.

Глава представництва Державного секретаріату Швейцарії з питань економіки (SECO) Мануель Еттер підкреслив, що українському банківському сектору необхідне створення відповідного середовища для продажу стресових активів. На його думку, це поліпшить можливості банків кредитувати й буде сприяти відновленню економіки в цілому. За словами М.Еттера, для інвестування програми IFC по подоланню кризи на фінансовому ринку в Європі й Центральній Азії SECO виділила $2,3 млн.

У обговоренні прийняли участь представники професійних об’єднань учасників фінансових ринків (АУФТ, АУБ), представники органів державної влади, в т.ч. Верховної Ради та профільних регуляторів, а також Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), представники державних банків та інших учасників ринків фінансових послуг.

Передбачено створення постійно діючої робочої групи, учасники якої розроблятимуть рекомендації щодо удосконалення діючих та прийняття нових нормативних актів, які встановлюватимуть правила та стандарти для учасників взаємовідносин на ринку «стресових» активів; проведення семінарів, конференцій для емітентів, інвесторів, банків та професійних учасників фондового ринку.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) створена в 1956 році. Членами організації є 182 країни, які колегіально визначають політику Корпорації та схвалюють рішення про інвестиції. Корпорація входить до Групи Світового Банку, діяльність якої спрямована на сприяння сталому надходженню приватних інвестицій в країни, що розвиваються, скороченню бідності та поліпшенню умов життя людей. IFC здійснює інвестування в приватному секторі, пропонує широкий спектр технічних та консультаційних послуг, які призначені для підтримки розвитку приватного сектору у країнах, що розвиваються.

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» створено у 2006 році для організації масових торгів цінними паперами в Україні. За підсумками 2010 року Біржа посіла 2 місце в Україні за обсягом торгів із часткою ринку 27,8%. Статутний капітал 50 млн. грн.

 

1 лютого 2011 р.