Фондовій біржі «Перспектива» – шість років


Фондова біржа «Перспектива» відзначила шосту річницю державної реєстрації. Протягом 2006-2007 років біржа функціонувала в організаційно-правовій формі ТОВ та з ліцензією торгівельно-інформаційної системи як форми організатора торгівлі, але 29 січня 2008 року була перетворена на акціонерне товариство та фондову біржу.
Протягом 2008-2013 років ФБ «Перспектива» пройшла шлях від динамічного майданчика, який активно впроваджував апробовані в світі технології торгів та розрахунків, але був ще незвичним для більшості операторів, до визнаного лідера біржового ринку України, що домінує у переважній більшості значущих сегментів біржових торгів.
 
Динаміка основних показників ФБ «Перспектива» за 2008-2013 роки (млн грн.)

Показники

ФБ «Перспектива»

Ринкова частка ФБ «Перспектива»

2008

2013

зміна

2008

2013

зміна

Загальний обсяг торгів - всього

1,37

319,09

233 рази

4%

67%

+63%

- акціями

0,02

4,27

213 разів

0,2%

9%

+9%

- облігаціями підприємств

1,35

11,91

9 разів

8%

24%

+16%

- державними облігаціями

-

282,31

-

-

80%

+80%

- облігаціями місцевих позик

-

0,86

-

-

96%

+95%

- інвестиційними сертифікатами

0,00

1,47

20995 разів

0%

23%

+23%

- опціонними сертифікатами

-

0,36

-

-

98%

+98%

- строковими контрактами

-

17,91

-

-

85%

+85%

Кількість членів біржі

85

144

1,7 рази

10%

24%

+14%

Кількість ЦП в біржовому списку

165

631

3,8 рази

8%

19%

+11%

Кількість ЦП в біржовому реєстрі

-

210

-

-

24%

+24%

 

Серед пріоритетних планів розвитку ФБ «Перспектива» на найближчий час ? запуск технології тристороннього РЕПО з використанням компенсаційних внесків та за участю Розрахункового центру, як центрального контрагента; запуск інтернет-трейдингу; запуск індексу акцій; універсалізація моделей розрахунків за підсумками інфраструктурної реформи; розширення різновидів деривативів в обігу на біржі тощо.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

29 січня 2014 р.