У зв’язку із допуском до торгівлі на Біржі акцій, що мають регулярний обіг на інших біржах, встановлено більш жорсткі вимоги до встановлення біржового курсу


З 01.01.2010 р. при включенні до Біржового списку цінних паперів, що мають регулярний обіг на інших фондових біржах, але вперше допускаються до торгів на ПАТ ”ФБ ”ПЕРСПЕКТИВА”, розрахунок біржового курсу за такими цінними паперами проводитиметься відповідно до чинних Правил Біржі та за умови досягнення наступних вимог: укладення та виконання не менше 20 біржових договорів на суму не менше 200 тис. грн.

30 грудня 2009 р.