Нормативне врегулювання проблем, пов’язаних з депозитарним обліком та обігом облігацій зовнішньої державної позики України


 

14.07.2009 р. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, зваживши на численні запити професійних учасників фондового ринку, в тому числі Асоціації «Українські Фондові Торговці», прийняла два взаємопов’язаних рішення, що врегулювали проблеми обліку та обігу облігацій зовнішньої державної позики України.
 
По-перше, було скасоване рішення ДКЦПФР від 06.08.2008 р. № 875 «Щодо взаємодії та кореспондентських відносин між депозитаріями при здійсненні депозитарної діяльності на ринку цінних паперів», згідно якого було визнано неможливим встановлення будь-яких кореспондентських відносин українськими депозитаріями з іноземними депозитарними установами та депозитаріями при здійсненні депозитарної діяльності на ринку цінних паперів в умовах діючого законодавства. Така заборона суперечила п. 2 ст. 2 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР, що відносить до компетенції Національного депозитарію України (далі – НДУ) встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших країн, укладання як двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших країн.
З вересня 2006 року і до набрання чинності рішенням ДКЦПФР від 06.08.2008 р. № 875 НДУ уклав кореспондентські відносини із центральним депозитарієм Австрії (Oekb) і чотирма російськими: депозитарієм "Росбанк", спеціалізованим депозитарієм "Інфінітум", центральним московським депозитарієм і депозитарієм "Депозитарні та корпоративні технології".
Саме після укладення кореспондентських відносин із Oekb професійні учасники фондового ринку отримали можливість здійснювати операції з облігаціями зовнішньої державної позики України (єврооблігаціями), випущеними за межами України.
 
По-друге, було скасоване і Рішення ДКЦПФР від 17.02.2009 р. № 163, що затверджувало роз’яснення від 17.02.2009 р. № 1 «Про порядок застосування абзацу четвертого частини першої статті 2 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», відповідно до якого облігації зовнішніх державних позик могли бути зараховані та обліковуватися на рахунках в цінних паперах їх власників у зберігачів відповідно до законодавства України виключно за умови здійснення депозитарної діяльності щодо цих цінних паперів Національним банком України.
 
Таким чином, обидва рішення ДКЦПФР вирішують проблеми депозитарного обліку та обігу цінних паперів, випущених за межами України, та спрямовані на активізацію торгівлі єврооблігаціями українських емітентів на внутрішньому ринку.

16 липня 2009 р.