Про порядок документального оформлення операцій зі зміни умов або розірвання договорів, що укладаються торговцями цінними паперами


 

У «Відомостях ДКЦПФР» № 108 (червень 2009 року) опубліковано Роз’яснення ДКЦПФР від 12.05.2009 р. № 4 «Про порядок документального оформлення операцій зі зміни умов або розірвання договорів, що укладаються торговцями цінними паперами», затверджене рішенням ДКЦПФР від 12.05.2009 року № 482.
 
Роз’яснення підготовлене за ініціативою СРО Асоціація «Українські Фондові Торговці».
 
Наразі Асоціація активно працює над внесенням змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 р. N 1449 з метою подальшого врегулювання питань, пов’язаних із особливостями здійснення професійної діяльності торговців цінними паперами.
 

Просимо надсилати Ваші зауваження та пропозиції до цього базового для торговців цінними паперами нормативного документа на електронну поштову скриньку info@aust.com.uaдля консолідації та надання регулятору узгодженої позиції членів Асоціації.

8 липня 2009 р.