Звернення Асоціації "Регіональний Фондовий Союз" до андеррайтерів


 

Шановний професійний учасник фондового ринку!
 
Саморегулівна організація на ринку цінних паперів – Асоціація «Регіональний Фондовий Союз» (далі – Асоціація), що здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації, що видане ДКЦПФР 14.06.2005 р. № 16, звертається до Вас с проханням прийняти участь в обговоренні проблемних питань, пов’язаних із організацією обігу облігацій.
При організації емісії процентних і дисконтних облігацій емітенти та андеррайтери постійно зіштовхуються з проблемою обґрунтованого визначення розміру відсоткової ставки по облігаціях, яку необхідно вказувати в проспекті емісії.
Значна невизначеність при цьому пояснюється наступними факторами:
1)     на вітчизняному борговому ринку спостерігається висока волатильність відсоткових ставок;
2)     строк розміщення облігацій займає значний проміжок часу (до року).
Тому від моменту ухвалення рішення про випуск і реєстрацію необхідних документів у ДКЦПФР до продажу облігацій інвестору може пройти великий проміжок часу, протягом якого ситуація на ринку здатна кардинально змінитися, і зазначена в проспекті емісії ставка прибутковості буде відрізнятися від ринкової.
Незадоволеність ведучих андеррайтерів такою ситуацією призвела до рішення Асоціації звернутися до регулятора з метою внесення наступних змін до «Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу»: дозволити емітенту деякі параметри відкритого випуску облігацій (у тому числі відсоткову ставку) формувати на підставі попиту та пропозиції, які склалися на фондовій біржі при розміщенні.
Це дозволить регулятору зробити ще один крок назустріч ринку з метою максимально лібералізувати борговий ринок та стимулювати розміщення облігацій на організованому ринку (нагадаємо, що попереднім кроком було Рішення ДКЦПФР від 21.05.2008 р. № 505, що спростило та прискорило процедуру реєстрації звіту про розміщення облігацій).
Однак внесення змін до нормативного документу ДКЦПФР щодо визначення відсоткової ставки безпосередньо при розміщенні облігацій пов'язане з наступними проблемами:
1. Оскільки звіт про розміщення облігацій наразі містить лише суми коштів, отриманих емітентом у процесі розміщення, необхідна проста, зрозуміла та обґрунтована емітентом або андеррайтером методика розрахунку відсоткової ставки, що визначається за підсумками розміщення. Бажано – методика, що сполучає в собі можливість розрахунку для облігацій як процентних, так і дисконтних. Було б цілком логічно, аби така методика була наведена в проспекті емісії замість конкретного значення відсоткової ставки при розміщенні.
2. Якщо розміщення відбувається в один день за ціною відсіку, встановленої емітентом/андеррайтером, такий розрахунок реалізувати неважко. Але у випадку, якщо розміщення відбувається протягом року, на фоні зміни відсоткових ставок на борговому ринку, виникає проблема усереднення підсумкової ставки розміщення за підсумками численних продажів, що здійснювалися за різними цінами, у різні періоди, з різним строком виконання грошових зобов'язань за укладеними на біржі договорами.
Відповідно до цього Асоціація просить торговців цінними паперами, що здійснюють професійну діяльність щодо андеррайтингу, розглянути зазначені вище проблеми та направити свої пропозиції щодо шляхів їх вирішення до Асоціації. Отримані варіанти методик розрахунку прибутковості облігацій, алгоритмів, пропозицій тощо будуть консолідовані, а вибір найбільш прийнятних для ринку варіантів неодмінно буде погоджений з ринком.
 
 
З повагою,
Президент Асоціації
«Регіональний Фондовий Союз»                                                С.М. Антонов
 
 
 
Див. інші нормативні пропозиції Асоціації

6 березня 2009 р.