Звернення до ринку саморегулівної організації на фондовому ринку АСОЦІАЦІЇ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ СОЮЗ»


 

Керуючись завданнями та правами саморегулівної організації (далі – СРО) професійних учасників фондового ринку та в інтересах своїх членів, ряд найчисленніших та авторитетніших на ринку саморегулівних організацій (СРО «Асоціація «Регіональний Фондовий Союз», СРО ВАТ «Київська Міжнародна Фондова Біржі», СРО ЗАТ «Українська Фондова Біржі») виступили із спільною ініціативою щодо консолідації.
 
 
Консолідація стала результатом численних консультацій, проведених СРО «Асоціація «Регіональний Фондовий Союз» з іншими саморегулівними організаціями, з огляду на вимоги чинного законодавства щодо необхідності створення єдиної саморегулівної організації, що об’єднуватиме щонайменше 50% торговців цінними паперами.
 
Незважаючи на наближення терміну для прийняття регулятором відповідно до Закону рішення щодо створення єдиного СРО для торговців цінними паперами, на цей час вітчизняний фондовий ринок ще не визначився із СРО, яке б відповідало всім побажанням брокерів щодо:
-          значної кількості членів та якості саморегулівних процедур;
-          активності в забезпеченні захисту інтересів членів;
-          адекватності та своєчасності прийняття потрібних ринку рішень.
Консолідація СРО повинна стати першим кроком до демократичної, прийнятної для членів СРО та ринку в цілому, взаємовигідної консолідації.
 
Головною метою створюваної консолідованої СРО є підвищення престижу та навіть певною мірою вартості ліцензії торговця цінними паперами за рахунок підвищення стандартів здійснення діяльності членів саморегулівної організації. В першу чергу це стосується вимог до технологічності професійних учасників фондового ринку.
Сучасна криза на світових ринках капіталів не обійшла стороною Україну. З кризи слід вийти оновленими, технологічно озброєним, конкурентними – оскільки після кризи національний ринок вже не буде таким, як ще торік. Після кризи лідери ринку частіше за все змінюються.
Впевнені, що в членів консолідованих СРО достатньо творчої наснаги, аби спільними зусиллями завоювати для себе лідируючі позиції на національному фондовому ринку.
 
Передумовами для цього є діяльність з реалізації широкоформатних проектів з розробки програмних продуктів, що забезпечують вирішення більшості аспектів професійної діяльності учасників ринку цінних паперів.
Світовий досвід показує, що розвиток інтернет-трейдингу, необхідної складової сучасних розвинених фондових ринків, неможливий без комплексної лінійки програмних продуктів, які
-          адаптовані до законодавства і особливостей депозитарної системи;
-          забезпечують електронний документообіг між інвесторами та інфраструктурою фондового ринку.
Вважаємо, що післякризовий ринок стане полем змагання сучасних інформаційних технологій, як це вже сталося на більш розвинених фондових ринках.
Глобалізація та технологізація ринків капіталу через зростаюче використання новітніх інформаційних і фінансових технологій є головною тенденцією на міжнародних фондових ринках. Для вітчизняного ж ринку вони є справжніми викликами. У разі, якщо ці виклики знову залишаться без відповіді професійних учасників ринку цінних паперів, існує реальна загроза, що ми загубимо національний фондовий ринок. Тобто ринок буде – але без нас. Українські цінні папери будуть мати обіг на ринку – але не на нашому, національному.
 
Задачею консолідованої СРО в таких умовах стане полегшення адаптації торговців цінними паперами до неминучої модернізації та технологізації вітчизняних ринків капіталів.
 
Закон вимагає якнайскорішої консолідації торговців цінними паперами навколо одного СРО. Чинником важливості СРО для його членів є активний захист їх інтересів шляхом нормативних ініціатив та надання конкурентних переваг за рахунок автоматизації діяльності.
Опитування, проведене нами серед учасників фондового ринку, демонструє, що вже зараз досить широке коло торговців цінними паперами технологічно готове до активного трейдингу, озброївши свої бек-офіси автоматизованими комплексами внутрішнього обліку.
Сьогодні значна кількість професійних учасників ринку збагнула, що ринок зростає, бек-офіс – не гумовий, а на задвірках ринку залишатися не бажає ніхто. Тому на ринку вже існують численні розробки для індивідуальних потреб та програмне забезпечення професійних розробників.
Саме на цих напрямках зосереджені зараз ініціативи консолідованої СРО.
 
Консолідоване СРО вже зараз пропонує своїм діючим та потенційним членам:
1) Членство та представництво в органах управління найбільшого СРО, консолідованого на базі найбільш численних саморегулівних організацій. Сукупна частка СРО, що консолідуються, з врахуванням перехресного членства, складає близько 59%, що відповідає вимогам законодавства.
2) Лояльні тарифи та лояльні умови продажу членам СРО програмних продуктів, що забезпечать ефективну роботу на активному ринку шляхом наскрізної автоматизації діяльності.
3) Нормативні ініціативи для захисту інтересів членів СРО.
 
Програма спільних дій щодо консолідації СРО передбачаєякнайшвидшеузгодження процедури та документарного оформлення консолідації СРО, тарифної політики та порядку формування органів управління консолідованої СРО.
Саморегулівні організації досягли згоди, що найбільш прийнятною організаційно-правовою формою для консолідованої СРО торговців цінними паперами є Асоціація. Тому консолідація проводиться на базі Асоціації «Регіональний Фондовий Союз».
На перших загальних зборах консолідованої СРО будуть прийняті рішення щодо зміни назви консолідованої СРО, зміни місцезнаходження та формування органів управління.
Загальні збори членів консолідованої СРО відбудуться 12 березня 2009 року в 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.
 
Всі розуміють, що ренесанс вітчизняного фондового ринку можливий лише за умови активної участі в торгах найбільш численного інвестора – населення, а не тільки обслуговування замовлень іноземних портфельних інвесторів. Долучення громадян України до багатомільйонної армії індивідуальних інвесторів вірогідно тільки шляхом надання інвесторам гарантій обов’язковості здійснення розрахунків за укладеними договорами, забезпечення справедливих цін на придбані активи, технологічних та організаційних можливостей щодо самостійної участі в торгах.
Однак долучення громадян до інвестування на фондовому ринку вимагає великої довіри до основного учасника фондового ринку – трейдера, яку треба постійно завойовувати і укріплювати. Це є непростою задачею. Як показує досвід численних гучних заяв лідерів фондового ринку та значно менш гучних результатів, забезпечити виконання такої задачі можна лише колективними зусиллями.
 
Це – наш шлях. Ми вважаємо, що майбутні вигоди, пов’язані зі зростанням обсягів торгів, ліквідності, інвестицій, кількості клієнтів, а загалом - зі зростанням прибутків – перевищують певні теперішні зусилля.
Разом ми здатні домогтися значно більшого, аніж будь-які адміністративні дії.
 
 
 
Рада Асоціації
«Регіональний Фондовий Союз»

26 лютого 2009 р.