Результати торгів ФБ "Перспектива" за тиждень 4-8 листопада 2013 року


Протягом минулого тижня (04-08.11.2013) на ФБ «Перспектива» укладено 1 581 договір на загальну суму 4,53 млрд. грн. (на 18% менше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на Біржі сягнув 259 млрд. грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 66%), друге місце – у Фондової біржі ПФТС (25%), третє – у Придніпровської біржі (3%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2013 року становить: щодо ОВДП – 80%, акцій – 9%, облігацій підприємств та місцевих позик – 22%, інвестиційних сертифікатів – 24%, опціонних сертифікатів – 98%, строкових контрактів – 84%.

 

Результати торгів на Біржі за 04-08.11.2013  в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти

04.11.13

05.11.13

06.11.13

07.11.13

08.11.13

Тиждень

Обсяг торгів (млн грн.)

Державні облігації

503,31

307,41

141,18

1 578,53

711,75

3 242,19

Облігації підприємств

10,80

1,09

264,21

447,18

89,39

812,66

Акції

0,57

47,44

36,91

18,37

7,70

110,99

Інвестиційні сертифікати

 

38,67

21,91

0,03

 

60,62

Опціонні сертифікати

 

 

 

 

0,05

0,05

Строкові контракти

66,11

70,23

20,11

77,72

64,32

298,50

Всього

580,79

464,83

484,33

2 121,83

873,22

4 525,01

Кількість договорів

Державні облігації

24

9

5

35

26

99

Облігації підприємств

12

3

30

24

14

83

Акції

17

22

27

23

46

135

Інвестиційні сертифікати

 

10

7

3

 

20

Опціонні сертифікати

 

 

 

 

2

2

Строкові контракти

257

236

166

255

328

1 242

Всього

310

280

235

340

416

1 581

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з державними облігаціями України (71,65%), облігаціями підприємств (17,96%), акціями (2,45%) та строковими контрактами (6,60%).

Порівняно з попереднім тижнем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 4,2 рази, акціями – у 16,9 разів, інвестиційними сертифікатами – 22,4 рази; натомість обсяг торгів державними облігаціями скоротився на 33%, строковими контрактами – на 17%.

 

Показники вторинного ринку державних облігацій України за 04-08.11.2013:

Показники

ОВДП за терміном обігу

Всього

Зміна за тиждень

До 1 року

1-2 роки

2-3 роки

3-4 роки

4-5 років

понад 5 років

Кількість угод - всього

86

117

1

-

13

12

229

+53,69%

- біржовий ринок

45

78

0

-

9

12

144

+28,57%

- позабіржовий ринок та РЕПО

41

39

1

-

4

0

85

+129,73%

- частка біржового ринку

52,33%

66,67%

0,00%

-

69,23%

100,00%

62,88%

-12,29%

- частка ОВДП у загальній кількості угод

37,55%

51,09%

0,44%

-

5,68%

5,24%

100,00%

 

 

 

Структура власників ОВДП

Структура власності

Обсяг ОВДП в обігу (млн. грн) (за номіналом)

Зміна за тиждень

Частка в загальному обсязі

Зміна за тиждень

01.11.13

08.11.13

01.11.13

08.11.13

НБУ

141 185,03

140 910,73

-0,19%

59,98%

59,73%

-0,25%

Банки

76 708,09

77 425,38

+0,94%

32,59%

32,82%

+0,23%

Інші

14 062,37

14 150,49

+0,63%

5,97%

6,00%

+0,02%

Нерезиденти

3 442,71

3 442,71

0,00%

1,46%

1,46%

0,00%

ВСЬОГО

235 398,21

235 929,31

+0,23%

100,00%

100,00%

 

 

За даними НБУ, минулого тижня біржові договори забезпечили 62,88% (-12,29% до попереднього тижня) за кількістю виконаних договорів у загальних показниках вторинного ринку ОВДП. В структурі торгів ОВДП в розрізі термінів обігу за кількістю укладених договорів переважали ОВДП з терміном обігу до 1 року, 1-2 роки, які забезпечили загалом 94,32% загальної кількості договорів щодо ОВДП.

За тиждень загальний обсяг ОВДП в обігу збільшився на 0,23% і станом на 08.11.2013 становив 235,93 млрд. грн.

 

Станом на 08.11.2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 594. Капіталізація акцій у біржовому списку – 172,98 млрд. грн.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 08.11.2013 - 145 торговців цінними паперами.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери в розрізі видів ринків за 04-08.11.2013:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП"

АТ "ЄВРОГАЗБАНК"

ПАТ "ПУМБ"

ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ"

ТОВ "ІНСАЙТ КАПІТАЛ"

АБ "Укргазбанк"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"

АТ "Ощадбанк"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "КАСТОДІ-БРОК"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

ПАТ "ВТБ БАНК"

ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

ПАТ "ВТБ БАНК"

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів за 04-08.11.2013:

ОВДП (ISIN)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000146088

АТ "ФІНРОСТБАНК"

Укравтодор (I)

UA4000171094

ПАТ "Спецбудмонтаж"

ТОВ "ПЛЕЙС" (A)

UA4000108823

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСової ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПеки" (А)

UA4000142699

ПАТ "ІМПУЛЬС ПЛЮС"

ТОВ "Автобортранс" (В)

UA4000171409

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

ПАТ "Промінвестбанк" (А)

 

«Минулого тижня обсяги торгів державними облігаціями на Біржі дещо скоротилися, але суттєво зросла ліквідність у сегменті корпоративних облігацій та акцій, - розповів директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – Це може свідчити про тенденцію до диверсифікації структури торгів на Біржі. Як наслідок, частка Біржі у загальних обсягах торгів на фондових біржах України минулого тижня становила 71%, в т.ч. щодо ОВДП – 68%, облігацій підприємств – 94%, акцій – 32%, строкових контрактів – 93%, інвестиційних сертифікатів – 68%.».

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

12 листопада 2013 р.