Про реєстрацію Порядку визначення біржового курсу цінного папера.


13.09.2013 на офіційному сайті Міністерства юстиції (http://www.minjust.gov.ua/news/44171) опублікована інформація про реєстрацію низки нормативно-правових актів, зокрема Рішення НКЦПФР від 13.08.2013 № 1466 «Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера» (дата реєстрації – 04.09.2013, реєстраційний №1521/24053).

Нагадаємо, що визначення вимог до порядку визначення біржового курсу цінного папера було передбачено змінами до Податкового кодексу України, внесеними Законом України від 06.12.2012 №5519-VI. Відповідно до ст. 215-1 ПКУ, зазначені вимоги встановлюються НКЦПФР, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Таким чином, можна констатувати завершення періоду, протягом якого існувала певна неочевидність щодо врегулювання вимог до порядку визначення біржового курсу цінного папера з метою визначення предмету оподаткування особливим податком за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

Правила ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», зареєстровані НКЦПФР, вже тривалий час містять більш жорсткі вимоги до процедури визначення біржового курсу, аніж існували до цього на рівні Положення про функціонування фондових бірж (щодо кількості договорів не менше 3, безадресних (анонімних) заявок, обов’язковості розрахунків). Правила Біржі відповідають новим вимогам Порядку визначення біржового курсу цінного папера. Як наслідок, інформуємо учасників біржових торгів, що змін в процедурі встановлення біржового курсу щодо цінних паперів, які мають обіг на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», найближчим часом не відбудеться.

16 вересня 2013 р.