Інформація для учасників біржових торгів щодо особливого податку (акцизу) та біржового курсу


Зважаючи на численні запити та занепокоєння учасників фондового ринку щодо перспектив набрання чинності законодавчим актом, який впроваджує особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (далі – особливий податок), ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» вважає за доцільне надати відповідну інформацію з цього питання.

 

1. Щодо стану проходження законопроекту.

6 грудня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон (законопроект №11285) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів».

13 грудня 2012 року Закон направлено на підпис Президенту.

Станом на 25.12.2012 інформація про підписання Закону Президентом відсутня.

 

2. Щодо сфери застосування особливого податку

Платники особливого податку зазначені у підпункті 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). При цьому не є платниками особливого податку фізичні або юридичні особи резиденти або нерезиденти (в т.ч. їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств; корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі; цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.

Операції, які не підлягають оподаткуванню особливим податком, зазначені у пункті 213.2 статті 213 ПКУ. Зокрема, йдеться про операції з державними та муніципальними цінними паперами.

Таким чином, для операторів ринку ОВДП, незалежно від набрання чинності Законом, з 1 січня будь-яких неприємних сюрпризів не очікується.

 

3. Щодо набрання чинності Законом та стосовно біржового курсу.

Відповідно до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення», Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року. При цьому Кабінет Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування Закону має: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Тим не менше, за умови підписання Закону Президентом до кінця року, він набере чинності з 1 січня 2013 року.

Найбільш принциповим питанням з огляду на набрання чинності Законом в такому випадку стане нормативне врегулювання процедури визначення біржового курсу з метою оподаткування.

Згідно статті 215-1 ПКУ особливий податок має справлятися у розмірі 0 відсотка від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики).

Станом на 25.12.2012 єдиним чинним документом, який регулює процедуру розрахунку біржового курсу, є Положення про функціонування фондових бірж, затверджене Рішенням Комісії від 19.12.2006 № 1542. Втім, зазначений нормативно-правовий акт не погоджувався Міністерством фінансів України і застосовується наразі для цілей, відмінних від мети визначення бази оподаткування особливим податком.

Тобто, у разі набрання чинності Законом з 01.01.2013 фондовий ринок може зіткнутися з ситуацією, що за відсутності нормативно-правового акту, який би відповідав вимогам статті 215-1 ПКУ, буде неможливо застосовувати ставку 0 відсотка за операціями з продажу цінних паперів на фондовій біржі.

В таких умовах, в будь-якому випадку, варто дочекатися факту підписання Закону Президентом України. Виходячи з дати такого підписання можна очікувати або відстрочення вступу в дію Закону, або оперативного прийняття Комісією за погодженням з Міністерством фінансів України нормативно-правового акту з врегулювання вимог до розрахунку біржового курсу з метою оподаткування.

25 грудня 2012 р.