ПАТ «ФБ «Перспектива» впроваджує забезпечення цінними паперами та нові форми деривативів


Біржа «Перспектива» отримала повідомлення про реєстрацію НКЦПФР нових Правил біржі, у т.ч. Правил щодо торгівлі на Строковому ринку, а також чотирьох зразкових форм нових строкових контрактів, що впроваджуються в обіг на біржі. Йдеться про ф’ючерсний контракт на Індекс KievPrime та на опціонні контракти на Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Індекс UIRD), Індекс українських облігацій (Індекс UВ) та на Індекс KievPrime.

«Стосовно нових Правил, то головною новацією Правил біржі є чітке врегулювання порядку створення та функціонування системи мінімізації ризиків невиконання (часткового виконання) зобов'язань за договорами, що укладаються на біржі, як складової системи управління ризиками на біржі», - пояснює директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

Зокрема, передбачається можливість використання додаткового забезпечення у цінних паперах, тобто способу забезпечення зобов'язань учасника біржових торгів шляхом блокування ним цінних паперів у депозитарії та у депозитарній установі для отримання додаткового грошового ліміту.

Таким чином, для учасників біржових торгів немає необхідності відволікати значні грошові кошти шляхом їх блокування у платіжній системі (або на поточному рахунку Біржі в ГУ НБУ по Києву та Київській області - при торгах ОВДП), а достатньо заблокувати в якості додаткового забезпечення цінні папери (насамперед – ОВДП), якими в цей день торгувати не планується. На вартість таких цінних паперів біржа формує відповідний грошовий ліміт, в межах якого учасник біржових торгів зможе укладати біржові договори.

«Як наслідок, очікується зростання ліквідності біржового обігу, розширення способів використання ОВДП для банків та збільшення кількості прийнятних для учасників фондового ринку України механізмів участі в біржових торгах, - зазначає Голова Біржової Ради Едуард Мілюшко. – Уже зараз, станом на 21.12.2012, частка біржі в загальному обсязі торгів ОВДП на фондових біржах України перевищила 58%».

Наразі Біржею проводяться консультації з депозитаріями цінних паперів щодо впровадження такого способу забезпечення зобов'язань.

Паралельно зі змінами до Правил біржі, Комісією зареєстровані наступні зразкові форми специфікації деривативів: ф’ючерсного контракту на Індекс KievPrime та опціонних контрактів на Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Індекс UIRD), Індекс українських облігацій (Індекс UВ) та на Індекс KievPrime.

Метою запровадження нових зразкових форм (специфікацій) строкових контрактів є забезпечення подальшого розширення кола фінансових інструментів, які мають обіг на Біржі, що має позитивно позначитись на ліквідності біржового ринку та збільшити кількість інвесторів, зацікавлених як в отриманні ліквідного біржового фінансового інструмента, так і в мінімізації (хеджуванні) ризиків, притаманних ринкам базового активу.

При цьому, не дивлячись на те, що строковий ринок на ФБ «Перспектива» було запроваджено лише наприкінці травня, частка біржі у загальному обсязі торгів строковими контрактами на фондових біржах України з початку року зросла до 46%.

Нову редакцію Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», e т.ч. Правил щодо торгівлі на Строковому ринку, а також 4 зразкові форми нових строкових контрактів, що впроваджуються в обіг на біржі, зареєстровано НКЦПФР Рішенням №1815 від 18.12.2012.

Довідка про Біржу:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) відсоткові строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

21 грудня 2012 р.